مشاهده بخش فعالیت ها

گزیده ای از فعالیت های گذشته حجت الاسلام ناصری

گزیده ای از فعالیت های گذشته حجت الاسلام ناصری

مطلع شدن از عملکرد مسئولان حق مردم شریف است.

آنچه در این نوشتار عرضه می شود اهم فعالیت و عملکرد حجت الاسلام ناصری به عنوان نماینده ادوار مردم شریف شهرستان بابل، جهت استحضار و ارائه نقد و رهنمود تقدیم می شود .


در حال بارگذاری تصاویر